இசை

Page

இவை கர்நாடக இசை பற்றி என் எண்ணங்கள், கச்சேரி விமர்சனங்கள், கட்டுரைகள். இவற்றில் சில  வெப்புலகம், தமிழ்பேப்பர், சொல்வனம் போன்ற தமிழ் இணைய இதழ்களிலும், ‘தினமலர்’ ‘தி ஹிண்டு’ நாளிதழ்களிலும் வெளிவந்துள்ளன.

இக்கட்டுரைகள் பற்றிய சில வாசகர் கடிதங்கள்.

arunn-draw-2009-1s

தினமலர் நாளிதழுக்கு எழுதிய விமர்சனங்கள்

சொல்வனம் இணைய இதழுக்கு எழுதியவை

தி ஹிந்து கட்டுரைகள் (ஆங்கிலம்)

மற்றவை

*