2012 டிசெம்பர் சங்கீத விழா: அஸ்வத் நாராயணன் கச்சேரி

Standard

அஸ்வத் நாராயணன் கச்சேரி பற்றிய என்னுடைய சிறு விமர்சனம் இன்றைய (19/12/2012) ‘தி ஹிண்டு’ நாளிதழில் வெளியாகியுள்ளது.

நான் அனுப்பிய வடிவம் இங்கு உள்ளது.

இவ்விமர்சனங்கள் வழக்கமான “ஃப்ரைடே ரெவ்யூஸ்” பக்கங்களில் அல்லாமல், பிரதான நாளிதழ் உள்ளேயே (ஏழாம் பக்கத்தில்) இடம்பெறுவதால், சுருக்கமாய் 400 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல், இசை பரிச்சயம் இல்லாதவர்களும் வாசிக்கலாம் என்பதை மனதில்கொண்டு எழுதப்படவேண்டும் என்பது கட்டுப்பாடு.

நீங்கள் கர்நாடக இசை பிரியர் என்றால், 800 வார்த்தைகளையும் கடந்து இதிலுள்ளவைகளை வாசிக்கமுடியும். என்சாய் :-)

[தமிழில் விமர்சனங்களை தனிக்கட்டுரையாக பிறகு தொகுத்து வழங்குகிறேன்]