2012 டிசெம்பர் சங்கீத விழா: ‘தி ஹிண்டு’ கட்டுரை

Standard

2012 டிசெம்பர் சங்கீத விழாவையொட்டி ‘தி ஹிண்டு’ நாளிதழில் ‘மெட்ராஸ் மியுஸிக் அகாடமி’ பற்றிய என் ‘லைட் ரீடிங்’ கட்டுரை இன்று பிரசுரமாகியுள்ளது.

Academy, the house of bards

music_academy_jpgகோட்டோவியம் அளித்த கேஷவ்-விற்கும், ஏற்றுக்கொள்ளும் வடிவில் இக்கட்டுரையை வெளியிட்ட நல்ல எடிட்டருக்கும் நன்றி [எதற்கும் இங்கும் அங்கும் பார்த்துவிட்டு வாசியுங்கள்].

பூசிமொழுகியிருக்கும் எனதைவிட சுந்தர்ராவ் மற்றும் தாதாபாய் என்று ’குந்தளம்’ வாத்தியம் வாசிப்பர்களை கோலப்பன் பேட்டிகண்டு அமைத்திருக்கும் கட்டுரை நேரடியானது; அறச்சீற்றம் கொள்ளவைப்பது.

The fading beat

சார்ந்த கானொளி