தொடர்கடி

Standard

2013-thodarkadi-arunn

அவள்: ஏரோப்ளேன்ல 50 செங்கல் இருக்கு; ஒண்ணு கீழே விழுந்தா மிச்சம்?

இவன்: 49

அவள்: ஓகே. யானைய ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள எப்டி வெப்பே?

இவன்: பழைய ஜோக்; கதவ திறந்து.

அவள்: அப்ப மானை?

இவன்: யானைய எடுத்துட்டுதான்.

அவள்: காட்டுல சிங்க ராஜா விருந்து வெச்சார். ஒரு மிருகம் மட்டும் போகல, எது?

இவன்: மான். அது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளதான் இருக்கு.

அவள்: பாட்டி முதலைகள் இருக்கற ஆற்றை எப்டி ஈஸியா கடந்தாள்?

இவன்: முதலைகள்தான் சிங்க ராஜா விருந்துக்கு போய்டுச்சே.

அவள்: ஆனாலும் அவள் ஆற்றை கடக்கைய்ல செத்துப்போனாள். ஏன்?

இவன்: ஏன், தெரியலையே…

அவள்: அந்த செங்கல் அவ தலையில விழுந்துடுத்து.