நாகஸ்வரத்தில் நீலமணி

Standard

நாகஸ்வரத்தில் நீலமணி ராகம் கேட்டிருக்கிறீர்களா. இரண்டு வருடம் முன்பு மைலை கேசவ பெருமாள் கோயிலில், வாத்தியம் வாசிப்பவரின் சம்மதத்துடன், நான் செய்த ஒரு சிறிய ரெகார்டிங்கை கேட்டுப்பாருங்கள்:

[audio:http://www.nonoscience.info/wp-content/uploads/adyarbal_02_neelamani.mp3%5D

அதே வாத்தியத்தில், இன்னொரு சிறிய காபி ராகம் ஆலாபனை:

[audio:http://www.nonoscience.info/wp-content/uploads/adyarbal_01_kaapi.mp3%5D

சம்பந்தப்பட்ட அனுபவத்தை சௌம்யா கச்சேரியும் நீலமணி ஆலாபனையும் என்ற கட்டுரையில் எழுதியுள்ளேன்.