புத்தகம் பேசுது — நேர்காணல்

Standard

தமிழர்களுக்கு என் சிந்தனையும் எழுத்தும் இன்றளவிலும் பயனளிக்கும் என்று என்னைத் தவிர இன்னமும் மூன்று நான்கு பேர்கள் நம்பிவருகின்றனர். அவர்களில் ஒரு விடாப்பிடி அன்பர் பாரதி பதிப்பாலயம் நடத்திவரும் பாரதி டிவி-யில் எனது நேர்காணல் வரவேண்டும் என விரும்பினார். அந்நேர்காணலின் எழுத்து வடிவம் ஜூலை 2021 மாதம் புத்தகம் பேசுது இதழில் வெளிவந்துள்ளது — இணைய இதழின் சுட்டி.

நேர்காணலின் சாரத்தைத் தொகுத்து கீழேயும் அளிக்கிறேன். அனைத்து கேள்விகளும் உலகே உன் உருவம் என்ன எனும் என் கட்டுரைத் தொகுப்பு நூலை முன்வைத்து கேட்கப்பட்டுள்ளது.

Continue reading